Granit

Jawnokrystaliczna, głębinowa skała magmowa, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu.