DESIGNED BY joomla2you

Biegły sądowy

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Badania kamienia

Organizujemy badania kamienia naturalnego pod kątem przydatności do produkowania wyrobów budowlanych - w ramach Wstępnych Badań Typu oraz badań aktualizacyjnych.

Rzeczoznawca

Istnieją sytuacje, gdy klient i dostawca/wykonawca usługi stają w momencie, gdy nie mogą rozsądzić między sobą kto ma racje. W takich momentach należy zwrócić się do zewnętrznej, niezależnej osoby.

Copyright (c) www.kamieniarstwo-rzeczoznawca.pl 2014. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com