Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Najczęściej produkowane wyroby budowlane w zakładach kamieniarskich to: kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki, płyty posadzkowe. płyty schodowe, parapety, elewacje, kamień murowy, stopnie blokowe, kamień wymiarowy.

Ze względu na wymogi prawne w zakładach kamieniarskich powinna funkcjonować Zakładowa Kontrola Produkcji, którą wprowadzamy w zakładach kamieniarskich dla wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu zgodnie z:

  • EN 1341 „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1342 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1343 „Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • EN 12059 „Wyroby z kamienia naturalnego — Wymiarowanie kamienia obrobionego — Wymagania”
  • EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”

Pomagamy wypracować procedury, określić typ wyrobu, sporządzić dokumenty jakościowe, instrukcje obsługi wyrobów z kamienia, Deklaracje Właściwości Użytkowych, oznakowanie CE, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, znak B.

Wskazujemy częstotliwość i zakres badań i kontroli na podstawie aktualnych przepisów.

Z powodu konieczności oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych organizujemy badania wstępne (ITT) oraz aktualizacyjne wyrobów z kamienia.

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych z kamienia do obrotu oraz Zakładowej Kontroli Produkcji.

Linki związane: