W naszym zespole znajdziemy biegłych sądowych z zakresu kamieniarstwa wpisanych na listę Sądu Okręgowego.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Zapraszam do kontaktu

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH: