Wspieramy realizacje prac kamieniarskich od momentu projektu do odbioru inwestycji. Dobór surowca, określenie możliwości i ograniczeń technicznych, dobór sposobu montażu, pomoc w sporządzaniu SST, nadzór nad pracami, odbiór i ocena prac kamieniarskich. Oferta jest skierowana dla:

  • projektantów,
  • generalnych wykonawców,
  • inwestorów,
  • podwykonawców