• szkolenia dla kamieniarzy przed egzaminami zawodowymi,
  • szkolenia dla firm handlowych,
  • szkolenia na temat wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (oznakowanie CE, B),
  • szkolenia dla firm budowlanych, architektów, inwestorów na temat właściwości wyrobów z kamienia i sposobu montażu,
  • szkolenia dla kandydatów przystępujących do egzaminów eksternistycznych w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego