O mnie

rzeczoznawca kamieniarski Michał Firlej

rzeczoznawca kamieniarski Michał Firlej

 • absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,
 • mistrz w zawodzie kamieniarz,
 • od 2005 roku związany z rodzinną firmą Stone Consulting s.c.
 • od 2012 roku biegły sądowy w zakresie kamieniarstwa przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,
 • od 2013 roku biegły skarbowy,
 • od 2013 roku rzeczoznawca do spraw jakości produktów lub usług przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej,
 • od 2015 roku członek zarządu Polskiego Związki Kamieniarstwa (dawniej Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej),
 • od 2017 roku zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zawodzie kamieniarz przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej
 • od 2018 roku członek komisji egzaminacyjnej w zawodzie brukarz przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej,
 • od 2020 roku rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,
 • od 2021 roku zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zawodzie brukarz przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej,
 • od 2022 roku rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • od 2022 roku zastępca przewodniczącego Rady ds. Kamieniarstwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • od 2022 roku zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej,
 • od 2022 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych (geologia i maszyny górnicze) w Technikum Górnictwa Odkrywkowego,
 • członek KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia budowlanego przy PKN,
 • członek grup roboczych: CEN/TC 174/WG2 i CEN/TC 246/WG2 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • odznaczony medalem Zasłużony dla Kamieniarstwa RP,
 • odznaczony Dolnośląską Odznaką Rzemiosła,
 • publikuję w branżowym czasopiśmie Kurier Kamieniarskiartykuły