DESIGNED BY joomla2you

Badania kamienia

Organizujemy badania kamienia naturalnego pod kątem przydatności do produkowania wyrobów budowlanych - w ramach Wstępnych Badań Typu oraz badań aktualizacyjnych. 

 • Gęstość objętościowa wg EN 1936
 • Porowatość otwarta wg EN 1936
 • Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym wg EN 13755
 • Wytrzymałość na zginanie wg EN 12372 (próbki suche)
 • Wytrzymałość na ściskanie wg EN 1926 (próbki suche)
 • Oznaczenie mrozoodporności wg EN 12371 (56 cykli)
 • Wytrzymałość na zginanie wg EN 12372 (próbki po badaniu mrozoodporności)
 • Wytrzymałość na ściskanie wg EN 1926 (próbki po badaniu mrozoodporności)
 • Odporność na ścieranie wg EN 14157 metoda B (Böhm)
 • Odporność na poślizg wg EN 14231 (faktura szlifowana)
 • Opis petrograficzny wg EN 12407
 • Wytrzymałość na wyrwanie kotew wg EN 13364
 • Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wg EN 772-11
 • Odporność na zamrażanie/rozmrażanie wg EN 1367-6 (25 cykli w 1 % roztworu NaCl)
 • Wytrzymałość na ściskanie wg EN 1926 (próbki po badaniu w soli wg EN 1367-6)

Jeśli nie masz pewności co do aktualności badań swojego surowca to napisz do nas.

Copyright (c) www.kamieniarstwo-rzeczoznawca.pl 2014. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com