DESIGNED BY joomla2you

Czy osoba prywatna lub firma może zamówić usługę biegłego sądowego?

Niestety nie, jako biegły sądowy osoba wpisana na listę biegłych może występować jedynie na zlecenie Sądu lub organów ścigania, np policji. Wydanie opinii bez zlecenia może skutkować odebraniem uprawnień. 

Copyright (c) www.kamieniarstwo-rzeczoznawca.pl 2014. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com