DESIGNED BY joomla2you

Czy na podstawie dosłanego materiału zdjęciowego można wydać opinię?

Niestety nie, aby wydać jakąkolwiek opinię należy dokonać oględzin "na żywo" przedmiotu sporu.

Copyright (c) www.kamieniarstwo-rzeczoznawca.pl 2014. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com